Arnaud Eboli døde bare noen dager før han skulle fylle 20 år. Etter at han ble syk saksøkte Arnauds familie Storbritannia, Frankrike og EU for ikke å ha tatt de nødvendige skritt for å stanse utbredelsen av kugalskap.

I Storbritannia er hittil 97 mennesker døde av Creutzfeldt-Jakobs syndrom. Ett menneske har dødd av sykdommen i Irland.

NTB