Halvannet år etter at FNs sikkerhetsråd vedtok den siste resolusjonsteksten om situasjonen i Midtøsten, kunne rådet vedta en resolusjon som går lenger i anerkjennelsen av en palestinsk stat enn noen gang tidligere.

Når det på toppen av det hele var USA som hadde forfattet den opprinnelige teksten — etter at landet siden det forrige vedtaket har stoppet flere forsøk på å få rådet til å uttale seg om det som nå er nærmest full krig mellom palestinere og israelere - forteller det om en dag i FN-historien som selv erfarne FN-diplomater karakteriserer som minneverdig.

Mislykket

At vedtaket kommer etter en formiddagssesjon der rådet selv kastet kortene, og ikke engang kunne enes om en resolusjonstekst som støttet den dystre rapporten fra generalsekretær Kofi Annan om utviklingen i regionen, forteller også sitt om hvor alvorlig man ser på situasjonen.

Oppsiktsvekkende er det at Syria, på vegne av den arabiske gruppen, avstod fra å stemme. Som den syriske FN-ambassadøren sa: «For å hindre at enigheten i rådet ikke ble brutt».

Den amerikanske teksten ble vedtatt med 14-0 stemmer.

Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby innkalte til et ekstraordinært kveldsmøte i rådet, etter at han umiddelbart etter det mislykkede formiddagsmøtet hadde fått et varsel fra lederen i den arabiske gruppen, Jordans FN-ambassadør, om at gruppen arbeidet med et tekstforslag.

På lavt nivå

Da kveldsmøtet ble satt, var det mange som merket seg at den amerikanske delegasjonen var representert på forholdsvis lavt nivå.

Etter hvert kom delegasjonens nr. 2 løpende, og endelig kom også delegasjonens sjef, FN-ambassadør John Negroponte. Han er tidligere generalkollega av utenriksminister Colin Powell.

På dette tidspunktet var Sikkerhetsrådets forhandlinger igjen i ferd med å gå i vranglås. Og det var nettopp Negroponte som hjalp rådspresident Ole Peter Kolby å løse knuten da han trakk opp et amerikansk forslag.

Støtte til Zinni

Negroponte begrunnet det amerikanske forslaget med at det skulle være en støtte til arbeidet som USAs Midtøsten-utsending, Anthony Zinni, nå skal ta fatt på.

Den amerikanske teksten ble ikke vedtatt i sin helhet, og rådet brukte fem-seks timer, inkludert konsultasjonspauser. Amerikanerne kunne slutte seg til det endelige resolusjonsforslaget etter at Colin Powell selv hadde godkjent det på telefonen.

Det har vært bevegelse i USAs steile holdning mot å behandle situasjonen i Midtøsten, og resolusjonen avspeiler uttalelser fra både president George W. Bush og utenriksminister Powell den siste uken.

Men at USA, Israels nærmeste allierte, skulle presentere en slik tekst til et FN-dokument, var det ingen som hadde ventet seg.

Og når både palestinernes FN-representant og den israelske FN-ambassadøren sier seg tilfredse, har det vel lite å si at Syria unnlot å stemme.