De to skal ha like store eierandeler i det nye selskapet.

Netcom eier også Tele2, som har fått en av de fire UMTS-lisensene i Sverige.

Selskapene begrunner samarbeidet med at det raskere vil kunne oppnås lønnsomhet og at det dermed vil bli lavere priser for kundene.NTB