— Kjøpet sikrer oss nummer to-posisjonen både i bredbånds- og mobilmarkedet i Danmark, sier leder av Telenor i Norden, Morten Karlsen Sørby.

Han understreker ifølge en pressemelding fra Telenor at selskapet skal dra nytte av stordriftsfordeler både i mobil- og bredbåndsmarkedet.

Telenor Danmark holder fast ved målet om å vokse raskere enn resten av det danske markedet, heter det også i pressemeldingen.