Det var heller ingen forsvarsadvokater som møtte, noe som trolig vil føre til at påtalemyndighetens planer om å høre de første vitneforklaringene ikke vil bli gjennomført.

Taylor nektet også å være til stede i retten da saken mot ham startet 4. juni. Den gangen sa han at han ikke hadde tro på at han ville få en rettferdig rettssak, og han mente at han ikke hadde nok midler til å betale forsvarerne.

Taylor regnes for å være ansvarlig for de blodige krigene i de vestafrikanske landene Liberia og Sierra Leone på 1990-tallet. Han er tiltalt på elleve punkter for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått i Sierra Leone.

Han har erklært seg ikke skyldig på samtlige tiltalepunkter, og han nekter også å anerkjenne den FN-støttede Spesialdomstolen for Sierra Leone.

REUTERS / SCANPIX