Det dreide seg om små slanger, og ingen av dem var spesielt farlige, opplyste tollmyndighetene i München fredag. Men saken regnes som alvorlig nok til at den 22 år gamle mannen nå er varetektsfengslet, mens slangene er plassert på et spesielt mottak for dyr som forsøkes smuglet inn.

Ifølge en talsmann for tollmyndighetene er dette det største beslaget av levende dyr som er gjort i Tyskland de siste årene. Myndighetene forsøker nå å finne ut om 22-åringen har brutt loven om beskyttelse av truede dyrearter, blant annet fordi det var to unge pytonslanger blant dyrene han hadde med seg.