10 minutters opptak av tasting på tastaturet pluss et smart dataprogram førte til at forskerne ved University of California Berkeley klarte å rekonstruere opp mot 96 prosent av det som var skrevet, melder nettstedet forskning.no

Etter å ha isolert tastelydene gjetter dataprogrammet seg frem til en treffprosent på 60 prosent for bokstaver og 20 prosent for ord. En god hjelp i gjettingen er at noen bokstavkombinasjoner er mer vanlige å skrive enn andre. Deretter brukes stave— og grammatikkontroll til å bedre resultatene.

Etter 20 forsøk var forskerne i stand til å gjenskape 90 prosent av passord på fem tegn og 69 prosent av passord på ti tegn.

— Hvis vi klarte å finne ut dette, er det sannsynlig at også mindre ærlige folk kan gjøre det - eller alt har gjort det, sier Doug Tygar, professor i datavitenskap og informatikk.

— Det er en type lydspionasje som bør tenne varsellamper blant datasikkerhetseksperter.