Professor Klaus Hasselmann fra Max Plank Institutt for Meteorologi i Hamburg er en av Europas ledende klimaforskere. Under 20-årsjubileet til Nansen Senteret i Bergen i går, tok Hasselmann til orde for etablering av et internasjonalt forskerpanel som kan vekke verdens politikere til handling mot klimatrusselen.

I en samtale med BT sier Hasselmann at den manglende viljen og evnen til internasjonal politisk handling mot klimaendringene dels skyldes at forskerne snakker for mye med hverandre, og altfor lite til de politiske beslutningstakerne.

Vil ikke påvirke

— Forskere utvikler teoretiske modeller i første rekke for å forstå, ikke for å påvirke. Forsøk på å utøve innflytelse fører ofte til at vitenskapelig arbeid blir diskreditert. Det er frustrerende å oppleve gapet mellom kunnskapen vi har om klimaendringene og det totale fraværet av handling fra politikerne, sier Hasselmann.

Han mener vitenskapen i klimasaken bør lage modeller som baserer seg på subjektive vurderinger av den globale oppvarmingens sannsynlige effekter på eksempelvis verdensøkonomien. Slike modeller må erstatte tørre, statistiske beregninger, mener Hasselmann.

I en artikkel som snart blir publisert i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Science foreslår Hasselmann opprettelsen av et forskerpanel for klimapolitikk.

Upolitisk klimapanel

— Vi har jo allerede FNs klimapanel (IPPC), holder ikke det?

— Problemet er at IPCC har inntatt et standpunkt om ikke å delta i den politiske debatten. Derfor har FNs klimapanel begrenset innflytelse. Enten må mandatet utvides, eller så må vi få et nytt FN-panel av forskere som kan gi råd direkte til verdens politikere. Folk flest er oppmerksomme på klimaendringene, nå gjelder det å vekke politikerne og få dem til å forplikte seg til handling på kort sikt, sier Hasselmann.

— Hva synes du om at mediene slipper til såkalte klimaskeptikere som avviser at oppvarmingen er menneskeskapt?

— Jeg kan forstå at mediene synes det er mer spennende å bruke plass på en liten forskerminoritet som inntar et stikk motsatt standpunkt enn hele det etablerte fagmiljøet. Folk har jo hørt vårt budskap om menneskeskapte klimaendringer i årevis. Det er likevel farlig hvis det skapes inntrykk av forskeruenighet om den globale oppvarmingen. For det eksisterer ingen vitenskapelig tvil, fastslår Hasselmann.

Billig forsikring

Han mener den mye omtalte Stern-rapporten om klimaendringenes økonomiske effekter ikke er noen vitenskapelig analyse, men snarere et politisk dokument og en sterk appell om handling. Rapporten er ikke mindre verdifull av den grunn, understreker Hasselmann.

— Spørsmålet forskere bør stille seg, uansett om de driver med klima, økonomi eller samfunnsvitenskap, er hvordan de kan støtte den politiske prosessen som Stern-rapporten tar så klart til orde for.

— Klimaendringen vil skape forhold som menneskeheten aldri før har gjennomlevd, med spenninger, sosial uro, konflikter, menneskelige lidelser og katastrofer. Med slike dramatiske utsikter, er det umåtelig viktig å få frem at effektive klimatiltak er en billig forsikringspremie. Farlige klimaendringer de neste 50-100 årene kan forhindres hvis vi bruker et beløp som tilsvarer veksten i verdens bruttonasjonalprodukt i ett år. Det er neimen ikke mye sammenliknet med alternativet, mener Hasselmann.

KOM UT MED BUDSKAPET: Klimaforskerne må snakke mindre med kolleger og mer til politikerne, sier Klaus Hasselmann. Den internasjonalt kjente klimaforskeren har ingenting imot en rusletur i skikkelig surt bergensvær.
Silje Katrine Robinson