Europarådet — plassert i Strasbourg - er større og eldre enn EU, men skaper sjelden store overskrifter. Europa domineres av EU og til en viss grad NATO. Men Europarådet er alene om å bringe (så godt som) hele Europa sammen, og har en viktig funksjon på noen felt.

Europarådets «showcase» er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, av og til kalt verdens viktigste menneskerettsdomstol. Men den sliter med å få unna titusener av saker. Ministere og parlamentarikere fra Europarådets medlemsland har lenge diskutert hvordan domstolens arbeid skal effektiviseres.

Norge ved utenriksminister Jan Petersen sitter med vervet som formann frem til november. Norges viktigste ambisjon er å være pådriver for reformer av domstolen, sa Petersen da han i går talte til Europarådets parlamentarikerforsamling.

Desperat forventning

Å vente at Jan Petersen skal bringe Europarådet ut av skyggenes dal, kan være i overkant optimistisk. Men Norge har i alle fall vært med på å sjøsette prosessen som skal lede frem til Europarådets tredje toppmøte. Det ventes å finne sted i Warszawa over nyttår, under det polske formannskapet.

Ved å spasere i Europarådets nedslitte ganger - bygget ligger like overfor det langt penere Europaparlamentet - treffer man fort ansatte med desperate forventninger om at toppmøtet skal skape ny giv og bringe Europarådet frem i lyset

— Jeg vet ikke om det er spesielt fornuftig, men vi skal gjøre et forsøk. Skal et toppmøte ha noe for seg må det ha en klar og relevant dagsorden. Man kan ikke vente at stats- og regjeringssjefer kommer til en type møter som deres ministere ofte ikke gidder å dra på i dag, sier Jan Petersen til Bergens Tidende.

Opphevet overvåking

Etter å ha redegjort for det norske formannskapets prioriteringer i går, fikk Petersen hele 19 spørsmål fra delegatene om det han selv kaller «absolutt alt mulig». Nettopp der ligger et av Europarådets problemer - det blir lett en samtaleklubb og resolusjonskvern.

Men en erfaren europarådsmann som Haakon Blankenborg (Ap) ser også en verdi i det:

— At vi har et forum der det sitter folk fra alle europeiske land og kan diskutere alle typer sensitive politiske saker, er åpenbart nyttig, sier Blankenborg.

I går gjorde Europarådet to helt konkrete ting også. Det opphevet den formelle overvåkingen av Tyrkia, som har pågått siden 1996. Opphevelsen er en anerkjennelse av landets fremskritt med å bedre demokrati og menneskerettigheter. «Historisk veiskille», sier Blankenborg.

Dessuten valgte Europarådet ny generalsekretær. Den britiske sosialisten Terry Davis har klare ambisjoner om å gjøre Europarådet mer relevant og markert i europeisk politikk.