PKK som i mange år drev militær kamp for kurdisk selvstyre i Tyrkia, driver ifølge NRK stasjonen RadioMesopotamia som sender via kortbølgesenderen på Kvitsøy i Rogaland. PKK er plassert på listen over terrorgrupper av USA og EU. Ifølge NRK har Kultur— og Kirkedepartementet ikke kjent til at senderne er blitt leid ut til utenlandske politiske grupper.

Nære forbindelser

Raftostiftelsen har siden den kurdiske parlamentarikeren Leyla Zana ble tildelt menneskerettsprisen i 1994 hatt nære forbindelser med kurdiske opposisjonsgrupper i Tyrkia. Stiftelsen tar avstand fra betegnelsen terrorgruppe om PKK-geriljaen og politisk avlegger KADEK.

— Vi er på ingen måte talerør for KADEK, men det er vårt inntrykk at organisasjonen ønsker å bli legalisert som en bevegelse og politisk parti som vil føre politisk kamp med demokratiske spilleregler, sier Kariane Westrheim i Raftostiftelsens kurdergruppe.

Hun mener KADEK og andre kurdiske politikere og organisasjoner de siste årene har strukket ut en hånd og bedt om dialog for å unngå konflikt med tyrkiske myndigheter. Hun mener Norge, EU og USA heller bør støtte kurdiske fremstøt, fremfor å stemple PKK/KADEK som terrorister.

Undertrykket

— En av de viktigste redskapene opposisjonsgrupper har for å bringe ut sitt budskap er tv og medier. For det kurdiske folk, som har vært systematisk undertrykket i generasjoner, vært nektet å bruke sitt eget språk og som langt på vei også er blitt avvist av verdenssamfunnet, har sendingene gjennom MesopotamiaTV vært av uvurderlig betydning når det gjelder å ta vare på og revitaliserte kurdisk språk og kulturarv, sier Westrheim.

Telenor sier at selskapet ikke har noen sensurmyndighet, og derfor ikke kan avgjøre om sendingene skal stanses.

— Vi avventer eventuelle reaksjoner fra norske myndigheter, sier administrerende direktør i Telenor Broadcast, Stig Eide Sivertsen til NRK.