Bakgrunnen for søksmålet fra Greenpeace og Friends of the Earth var regjeringens klarsignal til å sette i drift et nytt anlegg for gjenvinning av brukt utenlandsk atomavfall i Sellafield.

Organisasjonene hevder Blair-regjeringen førte velgerne bak lyset da markedspotensialet og kostnadsrammen for byggingen av det såkalte Mox-anlegget ble lagt frem.

I sin begrunnelse fastslår Høyesterett at byggekostnadene på 472 millioner pund, mer enn fem milliarder norske kroner, ikke kan trekkes inn i en kostnad-nytteanalyse, fordi anlegget alt er bygget for flere år siden.

Oppstarten av anlegget er nå utsatt til 20. desember av eieren selv, British Nuclear Fuels. I mellomtiden skal havrettsdomstolen i Hamburg ta stilling til et irsk krav om at oppstarten må utsettes ved midlertidig forføyning inntil det foreligger en endelig rettslig avgjørelse om Mox-anleggets fremtid.

Statsminister Kjell Magne Bondevik har gitt politisk og moralsk støtte til Irlands kamp mot anlegget. Den nye fabrikken skal produsere en type kjernebrensel som er en blanding av plutonium og uran.

Kampanjeleder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge sier organisasjonene innen mandag vil avgjøre om de vil anke kjennelsen.