Debatten i senatet pågikk til langt på natt australsk tid. Utfallet betyr at regjeringen ikke har lovhjemmel til å bortvise «Tampa» fra australsk farvann.

Loven ville også gitt myndighetene utvidet fullmakt til å bortvise andre skip med flyktninger fra australsk farvann.

Statsminister John Howard forlangte at parlamentet vedtok loven, men opposisjonen gikk imot og kalte lovforslaget politisk motivert og for omfattende.

Arbeiderpartiet fikk følge av Demokratene og De Grønne, pluss en uavhengig senator da forslaget ble nedstemt.

Selv om regjeringen led nederlag, vil regjeringen ifølge australsk fjernsyn likevel forsøke å tvinge skipet ut i internasjonalt farvann.