NTB

*Søndag 26. august: "Tampa" svarer på nødanrop fra et synkende indonesisk fartøy. Det norske lasteskipet plukker opp flyktningene og besetningen om bord i dette fartøyet, det samlede antall er noe uklart men settes senere til 460.

*Mandag 27. august: "Tampa" ligger i internasjonalt farvann rundt 12 nautiske mil utenfor den lille australske øya Christmas Island. Australias statsminister John Howard sier at "Tampa" ikke vil få gå til land, og at saken er Indonesias ansvar.

*Tirsdag 28. august: Enkelte av asylsøkerne går til sultestreik, i protest mot den australske holdningen. Wilhelmsen-rederiet som eier og driver "Tampa", sier det er utelukket for skipet å stikke til sjøs med flere hundre flyktninger på dekket.

*Onsdag 29. august: "Tampa" sender ut nødsignal, og går inn i australsk territorialfarvann. Australske kommandosoldater går om bord og krever at skipet fjerner seg. Kaptein Arne Rinnan nekter.

*Torsdag 30. august: Australia vil fortsatt ikke bøye seg for internasjonalt press og ta imot flyktningene. Statsminister Howard drøfter saken med FNs generalsekretær Kofi Annan. Norges Australia-ambassadør Ove Thorsheim reiser til Christmas Island.

*Fredag 31. august: Thorsheim går om bord i "Tampa". Utenriksminister Thorbjørn Jagland orienterer de parlamentariske lederne i Stortinget om situasjonen, og sier han tror saken snart vil være løst.