NTB-Reuters

Domstolen vurderte søndag ettermiddag et krav fra en organisasjon for sivilrettigheter som mener asylsøkerne har folkerettslig hjemmel for å gå i land og søke asyl i Australia.

— Hvis det kommer en domsavgjørelse om at folkene ikke kan flyttes, må vi ta hensyn til det, sa statsminister Howard søndag. Domstolen sa ikke noe om når avgjørelsen kunne ventes.

Norges ambassadør i Australia Ove Thorsheim sier til rederiet Wilh. Wilhelmsen at domsavgjørelsenn trolig først vil komme mandag morgen.

Alt klart

Et australsk troppetransportskip ankret søndag opp utenfor Christmas Island, innenfor synsvidde av det norske lasteskipet "Tampa", og alt var tilsynelatende klart for å ta asylsøkerne over i troppetransportskipet «Manoora».

Skipet skal etter planen sette kursen nordover mot Papua Ny-Guinea som har sagt seg villig til å motta asylsøkerne før de sendes videre.

Fra Papua Ny-Guinea skal asylsøkerne sendes med fly til New Zealand og den lille øystaten Nauru i Stillehavet, som begge har gått med på å ta imot dem.

Kritikk fra FN

Australias statsminister John Howard tilbakeviste søndag FNs kritikk mot å sende asylsøkerne til den lille øya Nauru langt ute i Stillehavet. ýDette er ikke rette måten å takle en flyktningsituasjon på, sa FNs generalsekretær Kofi Annan på FNs rasismekonferanse i Durban. Andre land har også kritisert den australske regjeringen og stilt seg undrende til planen om å sende mange av flyktningene langt ut i Stillehavet.

Norge ute

Norge er ikke lenger med i "Tampa"-saken. Det sier utenriksminister Thorbjørn Jagland. -Det er ikke noe vi kan gjøre - verken Norge eller FN - for å forhindre at det som nå skjer, blir satt i verk. Det hadde vært mer menneskelig og dessuten i samsvar med folkeretten å la disse komme i land på Christmas Island, sier Jagland til NRK. Han legger til at det er bedre med en løsning enn ingen løsning i det hele tatt.

Det australske troppetransportskipet «Manoora» befinner seg innen synsvidde for det norske lasteskipet «Tampa» (bak).
Foto: AP