Ifølge de hjemløses egen organisasjon tilbringer nå 29.500 mennesker, blant dem drøyt 12.000 barn, nettene på hospits eller sovesaler betalt av myndighetene. Det er en økning på 60 prosent på tre år.

Hvor mange som faller utenfor hjelpeapparatet, vet ingen med sikkerhet.

Blant dem som ikke lenger har råd til tak over hodet er flere som hadde sitt daglige arbeid i World Trade Center, først og fremst innen lavlønnsyrker, opplyser den uavhengige sammenslutningen av hjemløse.

— Nærmere 80.000 newyorkere, mange av dem lavtlønte, mistet jobbene sine bare i oktober, opplyser Patrick Markee, en av organisasjonens ledere.

(NTB)