En talsmann for Nordalliansen, som har omringet byen, sa at de afghanske talibansoldatene skal få reise hjem, men at alle de utenlandske soldatene som har kjempet sammen med dem, skal stilles for retten. Dette skal partene ha blitt enige om på et møte i byen Mazar-i-Sharif.

Den militære lederen for talibanstyrkene i Kunduz, mulla Faizal, sa at han har kontroll over alle de beleirede avdelingene, både de afghanske og de utenlandske, og at de ville overgi seg i tråd med vilkårene partene er blitt enige om.

— Det vil bli fred, ikke noe vil skje, uttalte han.

En av Nordalliansens fremste ledere, Abdul Rashid Dostum, sa at overtakelsen av byen kommer til å skje uten kamp. Rundt 10.000 talibansoldater har vært omringet i Kunduz, og alle fluktrutene har etter hvert blitt stengt av Nordalliansen.

De omringede talibanstyrkene har tidligere sagt at de bare ville overgi seg til FN, men FN har ikke noe apparat for å ta imot soldatene. USA har gjort det klart at taliban-soldatene og deres utenlandske allierte ikke må få fritt leide slik at de kan gjenoppta kampen på andre fronter.

(NTB)

Afghanske flyktninger krysser elven Kokcha i nærheten av Dash-I-Qala, på vei tilbake til områdene som Nordalliansen har befridd.
FOTO: AP/SCANPIX