Det var Taliban-regjeringens øverste religiøse leder, mullah Mohammad Omar, som opplyste om møtet på afghansk radio søndag.

Målet med møtet er å fatte et vedtak i tråd med den strenge muslimske straffeloven sharia, vedrørende et «mulig angrep fra USA på Afghanistans hellige grunn», som mullah Mohammad Omar uttrykte det.