— Vi fordømmer denne ulovlige handlingen og oppfordrer Taliban til å garantere våre ansattes sikkerhet og tillate hjelpearbeiderne å fortsette sin humanitære virksomhet, sier Verdens matvareprograms talsmann Khaled Mansour.

— Dette er en alvorlig utvikling som kan forstyrre, om ikke helt stoppe, distribusjonen av mat, tilføyer han.

FN opplyser at Taliban også har stengt organisasjonens kontorer i Kandahar og fjernet alt kommunikasjonsutstyr.