Nasjonalforsamlingen vedtok i går en lov som gjør det ulovlig å slakte hunder for å servere dem som menneskeføde.

Den nye loven omfatter retter seg ikke bare mot hundespisere. Den fastslår at verken kjøtt eller pels fra mindre husdyr som hunder og katter kan brukes til økonomiske formål, og at brudd på loven kan straffes med bøter tilsvarende opp til 2.700 norske kroner.

Parlamentarikeren Wang Hsninnan, som foreslo den nye loven, sier han kan forstå at folk i fattige land spiser hunder og katter.

-Men tidene har forandret seg, og etter den langvarige og sterke veksten i Taiwan kan slikt ikke forsvares her, sier han.NTB