– TV-titting innebærer en passiv tilværelse. Når man ser er man mentalt inaktiv, sier professor Lars-Olof Wahlund ved Karolinska Institutet i Stockholm.

– Om man derimot er mentalt aktiv, omgås med mennesker, leser og løser kryssord, så er risikoen for å sykne hen mindre, sier Wahlund.

I en artikkel på den svenske Läkartidningens hjemmeside, peker Wahlund på livsstilsfaktorene som kan påvirke Alzheimers sykdom.

Han viser til internasjonale epidemiologiske studier som dokumenterer at lengre tids TV-titting kan øke risikoen for å få Alzheimer.

Økt risiko

Forskere ved Case Western Reserve University i Ohio i USA fulgte to grupper, en med Alzheimer og en annen uten.

Fritidsaktivitetene fra pasientene var 40 til de fylte 59 ble kartlagt. Resultatet viste at de som i snitt så én time ekstra på fjernsyn om dagen, også økte risikoen for å få Alzheimer senere i livet med 30 prosent.

Sudoku

Andre undersøkelser har vist at folk med høy utdanning sjeldnere får Alzheimers, noe forskerne tror skyldes mer aktiv bruk av hjernen.

Wahlund understreker også viktigheten av å stimulere hjernen gjennom samtaler, lesing, kryssord eller sudoku.

– Da forbedrer man sine sjanser tydelig, sier han.

Lek og mosjon

Hva som egentlig skjer i hjernen hos mennesker som får slik stimulans, vet man ikke, medgir Wahlund.

– Men fra dyreforsøk, først og fremst på rotter og mus, har man sett at dyr som lever i et fattigslig miljø har mindre tilvekst i hjernen enn de som lever i et rikt miljø der de får stimulans og får leke, sier han.

– De stimulerte dyrenes hjerneceller har det bedre, og de får også bedre hukommelse, sier Wahlund.

Fysisk mosjon, som regelmessige spaserturer, beskytter også mot Alzheimer.

– Til dels forbedres den fysiske helsen generelt. Men mosjonen kan også ha en direkte effekt på hjernen. Blodgjennomstrømmingen øker, noe som kan øke tilveksten av hjerneceller, sier Wahlund.