London: Det skal forestille live-TV, men når Storbritannias tre partiledere i løpet av tre ganger 90 minutter i neste måned tørner sammen på diverse TV-stasjoner, vil det være noen av de mest planlagte og koreograferte programmer som noen gang har løpt over skjermen i moderne britisk TV-historie.

Intense forhandlinger har pågått før statsminister Gordon Brown, opposisjonsleder David Cameron og leder av det lille liberaldemokratiske sentrumspartiet Nick Clegg har gått med på å stille i samme rom for å diskutere så tunge temaer som økonomi, innenriks— og utenrikspolitikk i tre debatter som sendes på henholdsvis ITV, Sky og BBC.

Programformatet får sin debut 15. april på ITV, og fortsetter de to neste torsdagene – en kveld som er valgt med omhu for å unngå kollisjon semifinalene i fotballens Champions League direkte på TV. Men før det overhodet er kommet så langt at politikerne er lokket inn i studio, har de tre TV-stasjonene vært nødt til å gå med på et omfattende regelsett på i alt 76 regler og påbud. De dekker alle eventualiteter fra hvor lang tid politikerne har til å svare til at de må gi hverandre hånden etterpå.

Selv om alle tre TV-kanalene stiller med tungt skyts i form av garvede politiske reportere, ser det ut til å være spilte krefter, for ingen av journalistene får stille spørsmål eller følge opp hvis politikerne viker unna å svare direkte på spørsmål fra publikum i løpet av det minuttet de – ifølge reglene – har til å utfolde seg.

Publikum skal settes sammen av analyseinstituttet ICM, som skal finne en gjeng tilskuere som nøye speiler sammensetningen og den politiske holdningen i den britiske befolkningen. Publikum får anledning til å stille spørsmål, men de får ikke klappe under debatten for å vise om de er enige.

Innleide Obama-folk

Til tross for at alt dette på forhånd er på plass, er det tilsynelatende TV-debattene fremfor valgmøter som virkelig gjør Gordon Brown og David Cameron nervøse. For den liberaldemokratiske lederen Nick Clegg er det en kjærkommen og sjelden anledning til å få samme taletid som de to store.

Det er første gang slike valgdebatter finner sted i Storbritannia. Hittil har britiske politikere hardnakket avstått fra det motstandere av konseptet har kalt en amerikanisering av valgkampen.

Begge partier har leid inn tidligere Barack Obama-medarbeidere, som skal hjelpe dem med å forberede seg til det som kan bli deres livs viktigste TV-opptreden.

Siden 1960-årene har amerikanske presidentkandidater stilt opp for å slå sine motstandere på TV, og britiske motstandere har ofte henvist til den berømte debatten mellom John F. Kennedy og Richard Nixon i 1960. Mens TV-seerne oppfattet debatten som en klar seier til den avslappede Kennedy over for den urolige og nervøse Nixon, var radiolyttere av nøyaktig samme debatt overbeviste om at det var Nixon som var gått av med seieren.

Gordon er kanskje ikke så rask på labben. Men dette handler om at velgerne skal velge mellom skotsk granitt eller plast

P eter Mandelson, næringsminister

Brown bedre i radio

På samme måte er Gordon Brown kanskje en mann som ville gjøre seg bedre i radio enn den yngre og mer strømlinjede og kameravante David Cameron. Men det kan, påpeker politiske observatører, faktisk virke til Gordon Browns fordel.

— Alle venter at Gordon Brown klarer seg dårlig. Hvis det bare går noenlunde, er det et bra resultat for Labour. Og omvendt. Hvis David Cameron bare gjør den minste feil, vil det bli slått hardt ned på, vurderer Nick Robinson, politisk analytiker i BBC.

Han mener også at den største vinneren i opplegget er det lille sentrumspartiet Liberaldemokratene.

Ved å delta i debatten på lik fot med de to store partienes ledere får Nick Clegg mulighet til å finne en større velgerplattform enn partiet har i dag, der det britiske valgsystemet med én vinner pr. valgkrets reelt hindrer at partiet har noen sjanse til å få regjeringsmakt.

Allerede før første debatt er Labours næringsminister og en av hovedkreftene bak Labours valgkamp, Peter Mandelson, godt i gang med å skru ned forventningsnivået til Gordon Browns opptreden samtidig med at han har reist til om den konservative lederen kan fremstå avslappet på TV.

— Gordon er kanskje ikke så rask på labben. Men dette handler om at velgerne skal velge mellom skotsk granitt eller plast, sier Peter Mandelson.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN

TIDENES VALGDEBATT: En "skjeggete" og negativ Richard Nixon mot en smilende og opplagt John F. Kennedy i 1960.
BROWNS MANN: Næringsminister Peter Mandelson.
LUKE MACGREGOR