Britisk presse har spekulert i om de motstandsdyktige bakteriene har spredt seg på overfylte nattklubber og barer, men helsemyndighetene avviser dette. Sykdommen kan ramme hvem som helst. De fleste tilfellene kan spores tilbake til kontakt med familie og kolleger, og det er også en sammenheng med intravenøst narkotikamisbruk, opplyser professor Francis Drobniewski. Det ventes at flere kommer til å bli smittet i tiden som kommer.Tuberkulose er blitt mer sjelden i vestlige land siden 70-årene, men sykdommen er fortsatt vanlig i fattige land. Bakterietyper som er motstandsdyktige mot svært kraftige medisiner har fått fotfeste i land som Kina, India, Afrika og tidligere Sovjetunionen.Sykdommen ødelegger lungene og kan føre til død ved kvelning. Den spres ved hosting og nysing, men ikke ved kyssing eller ved å drikke av samme glass. Tuberkulose dreper rundt to millioner mennesker hvert år.