I alt har 88 personer i Hongkong dødd som følge av den influensalignende sykdommen. 1.380 er smittet.

(NTB)