«Rådet for sykepleieetikk tar sterk avstand fra eutanasi. Det kan ikke tenkes forhold hvor sykepleiere kan medvirke ved eutanasi og assistert selvmord», heter det i en uttalelse.

Rådet er ledet av norske Marie Aakre, som jobber ved St. Olavs hospital i Trondheim. Sykepleierforbund i Danmark, Sverige og på Færøyene står også bak uttalelsen.

Det etiske rådet oppfordrer også sykepleiere til å protestere og handle når personer nektes behandling. Dette kan for eksempel gjelde papirløse asylsøkere.