Innbyggerne sto i fare for å bli eksponert for svært giftig svovelsyredamp da det oppsto en lekkasje fra en tank med 15.000 tonn svovelsyre på anlegget Kemira Kemi som ligger like utenfor byen.

Da lekkasjen skjedde ved femtida om morgenen, kom svovelsyren i kontakt med vann. Når svovelsyre kommer i kontakt med vann, dannes det giftig damp. Hadde svovelsyredampen drevet over byen, kunne situasjonen ha kommet ut av kontroll. Befolkningen i Helsingborg fikk via radioen beskjed om å holde seg innendørs, i husets tetteste rom, men ikke gå ned i kjellere.

— Et gass-sky som dannes etter et svovelsyreutslipp er helt klart dødelig, uttalte sakkyndig Ulf Rick, ved det svenske Kemikalieinspektionen.

— Ulykker som denne skal ikke kunne skje, og selskapet er ansvarlig, la han til.

Miljøskader

Selv om gassdampen tynnes ut og til slutt løses opp, betyr det likevel ikke at man ikke får miljøskader, ifølge Rick.

— Det gir samme effekt som sur nedbør. Det gir skader på miljøet gjennom sterk forsuring. Det finnes ikke noe som overlever den sterke syren når den kommer ned i bakken. Både vekster og dyreliv vil lokalt få skader, sier Rick.

Selv om faren er avblåst for byens innbyggere, står fortsatt flere titalls brannbiler, politibiler og ambulanser på området.

Det finnes fortsatt en liten risiko for at det skal dannes nye gassdamper, og derfor opprettholdes beredskapen. Arbeidet med å få kontroll over syren etter lekkasjen pågår også.

For nær byen?

Fabrikken Kemira ligger i havneområdet i Helsingborg, like utenfor byen. Nå reises spørsmålet om en kjemisk bedrift bør ligge i nærheten av bebyggelse.

— Det kjennes ikke bra å ha et kjemisk anlegg så sentralt, uttalte Tomas Nordström fra byens kommunestyre.

Han mener at byens myndigheter nå må vurdere plasseringen.

Svovelsyregass har en sterk, stikkende lukt, og er giftig å puste inn. Dampen er svært irriterende på nese og svelg. Langvarig eksponering kan føre til lungeskader.

Seks arbeidere ble sendt til sykehus etter ulykken, men er ikke livstruende skadd.

Redningsmannskaper var raskt på plass ved fabrikkområdet, og politiet sperret av store områder.

Produksjonen av svovelsyre er omfattende i Sverige. Rundt 400.000 tonn svovelsyre produseres og importeres årlig, ifølge statistikk fra SCB. Syren har mange industrielle anvendelsesområder, deriblant i metall- og papirindustri. Finskeide Kemira er en av de største produsentene.