Det begynte i fjor med mistanker om korrupsjon og svindel blant ansatte i EU-kommisjonens statistikkbyrå Eurostat. Byråkrater der skal blant annet ha tiltusket seg bevilgninger med falske og altfor høye kostnadsoverslag og så brukt det overskytende etter forgodtbefinnende.

Eurostat er under etterforskning av Kommisjonens «Økokrim», OLAF.

I går meldte det tyske nyhetsmagasinet Stern at OLAF også etterforsker European Publications Office for liknende forhold. EPO gjør det navnet sier — gir ut EUs mange publikasjoner.

Både EPO og Eurostat ligger i Luxembourg. De første konklusjonene fra granskingene er ventet i neste uke, og medlemmer av Europaparlamentet klør etter å få fatt i dem. Den spanske EU-kommissær Pedro Solbes, ansvarlig for euro resten av Den økonomiske og monetære union (ØMU), er Eurostats øverste leder. Mange tipper at han må gå av.

Luxemburgeren Viviane Reding, ansvarlig for utdanning og kultur, har EPO som en av sine underliggende etater. Også hun kan nå ligge tynt an.

Hvis Solbes må ofres, er det alvorlig nok for EU-kommisjonen. Som ansvarlig for ØMU har han en nøkkelposisjon og dessuten et godt rykte. Akkurat nå står Pedro Solbes på for å redde en streng forståelse av den såkalte stabilitetspakten i ØMU, som blant annet skal hindre at enkeltmedlemmer blåser opp sine økonomier ved for store låneopptak. Tyskland og Frankrike bryter for tiden stabilitetspakten så det står etter, og vil kanskje ikke synes det er så dumt å få Solbes erstattet av en mer forståelsesfull person.

Men spekulasjoner i Brussel går ut på at de to ikke alene kan gjøres ansvarlige. Solbes og Reding skal ha fulgt regler og prosedyrer utarbeidet og godkjent av andre. Særlig briten Neil Kinnock kommer da i søkelyset. Han er Kommisjonens visepresident og ansvarlig for institusjonelle reformer.

Hvis også den tidligere Labour-lederen dras inn, blir det hele delikat for alvor.