Men betingelsen er at FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, bringes inn i prosessen og at også Australia tar ansvar, sier innvandringsminister Maj-inger Klingvall.

Det er de samme betingelsene den norske regjering har stilt, men norske myndigheter har ikke tallfeste hvor mange det kan være aktuelt å ta imot.