Helseminister Morgan Johansson vil i mai møte sine nordiske kolleger for å ta en beslutning om fabrikken, som han ønsker å bygge som en del av beredskapen før en eventuell influensaepidemi.

– Det jeg ser for meg, er en løsning som kan dekke Nord-Europa, men ha Sverige som base og behandle alle landene som deltar, likt, sa Johansson og legger til at det vil bli gjort en behovsprøving hvis etterspørselen skulle bli for stor.

Kostnadene ved å bygge en slik vaksinefabrikk vil komme opp i om lag én milliard kroner, men som første steg i arbeidet vil regjeringen sette av 200 millioner kroner på vårbudsjettet, ifølge Johansson.

Den svenske ministeren gikk i forrige uke gjennom planen med den norske helseministeren Sylvia Brustad og har også vært i kontakt med de baltiske landene.

Også danske myndigheter har uttrykt ønske om å starte produksjon av vaksine, men Johansson mener det svenske opplegget er svært sterkt.

– Jeg tror på vårt alternativ. Hvis vi inngår en avtale med et privat legemiddelselskap, får vi tilgang til den nye teknologien fortløpende, mener Johansson.