Til sammen har 30.000 avviste asylsøkere fått muligheten til å få saken sin vurdert på ny i henhold til en svært omfattende særlov. Foreløpig har 12.000 avviste asylsøkere, både barn og voksne, fått oppholdstillatelse i henhold til særloven, skriver den danske avisen Politiken.

Den svenske Riksdagen ønsker spesielt å hjelpe barnefamilier som føler en nær tilknytning til Sverige etter å ha bodd i landet i årevis, men som ikke har noen reell mulighet til å reise hjem.

– Vi kunne ikke havne i en situasjon hvor 30.000 mennesker verken kunne få opphold eller reise hjem. Vi måtte løse situasjonen for dem, både for integrasjonens skyld, men også av humane årsaker, sier medlem av Riksdagen Gustav Fridolin fra Miljöpartiet, ifølge Politiken.

Alle avviste asylsøkere fra 15. november til 31. mars har fått mulighet til å be om at saken deres blir gjenopptatt. Hittil er 16.000 saker avgjort, og tre av fire saker, til sammen 12.000, har endt med oppholdstillatelse.

Når sakene gjenopptas, ses det først og fremst etter om familiene har en større tilknytning til Sverige enn til sitt hjemland.

Særloven ble vedtatt etter en heftig diskusjon om levekårene til asylbarna i Sverige. Kritikerne i Sverige har påpekt at det spesielt er irakere og kosovoalbanere som har lidd verst under forholdet særloven ordner opp i.