Men forbudet skal fortsatt gjelde for import fra Nederland, Storbritannia, Irland og Frankrike.

Beslutningen trer i kraft umiddelbart, og innebærer blant annet at den nordiske grensehandelen kan gjenopptas.

Den svenske regjeringen grunngir vedtaket med at smittesituasjonen for munn— og klovsyke er endret siden myndighetene innførte forbudet 30. mars.

NTB-TT