Den sosialdemokratiske regjeringens støttepartier, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, godkjente planen om svensk deltakelse. Fra før av har Frankrike og flere andre europeiske land gått inn for å utvikle Neuron.

Regjeringen ba i juni i år Riksdagen bevilge 750 millioner svenske kroner til prosjektet, der den svenske flyfabrikken SAAB er tiltenkt en sentral rolle. Men forsvarsminister Leni Björklund skal da ha innrømmet at det ikke fantes noe militært behov for Neuron.

Etter dette gjorde Miljöpartiet og Vänsterpartiet sitt beste for å stanse prosjektet, og truet med å bryte samarbeidet med sosialdemokratene hvis Neuron ble drevet igjennom. Ifølge regjeringen vil Sveriges utgifter til prosjektet bli 680 millioner kroner over ti år.

USA og flere andre land er kommet langt i utviklingen av ubemannede kampfly. For Sverige gjelder det både å henge med i denne utviklingen og å bevare arbeidsplasser og avansert teknologisk kompetanse hos SAAB.