Miljøminister Kjell Larsson beklager de norske planene i et brev til kollega Siri Bjerke og mener jakten truer ulvestammens framtid.

-Jeg føler en dyp uro. Det finnes i dag ikke mer enn kanskje 100 ulver i Norge og Sverige. Å skyte bort to av flokkene vil bety at en femtedel av hele stammen elimineres, sier Larsson.

Han håper at brevet til Bjerke vil få norske myndigheter til å tenke seg om og revurdere avgjørelsen for å unngå at de to land kommer på kollisjonskurs. I en proposisjon fra Larsson blir det foreslått at ulvestammen bare i Sverige bør omfatte 200 dyr.

I Norge har Stortinget vedtatt at ti familiegrupper på rundt 100 dyr bør være passe for en felles norsk-svensk stamme.

NTB