En formell begjæring om utlevering ble overlevert i Washington mandag kveld, men svenskene har liten tro på at USA vil etterkomme kravet.

-Sverige og USA har ulik oppfatning om hvordan man kan behandle fanger, konstaterer Carl-Henrik Ehrenkrona i det svenske utenriksdepartementet. Den 23 år gamle svenske statsborgeren ble pågrepet av amerikanske styrker i Pakistan i januar 2002, mistenkt for å ha tilknytning til terrorister i Afghanistan.

USA har ikke formelt anklaget mannen for noen forbrytelse, og nekter både ham og de øvrige 600 fangene på Guantánamo-basen kontakt med omverdenen, advokathjelp eller anledning til å få prøvd sine saker for en domstol.

Sverige mener dette strider mot internasjonale konvensjoner, og fastholder at fangene enten må kalles krigsfanger med de rettigheter Geneve-konvensjonene da gir dem, eller bli behandlet som ordinære sivile fanger.

USA betegner fangene som "ulovlig stridende" og hevder at de dermed kan holdes som fanger så lenge det pågår kamphandlinger i Afghanistan, eller så lenge det finnes fare for at de begår terrorhandlinger om de slippes fri.

Svenske myndigheter har fått besøke 23-åringen to ganger, men USA nekter diplomater tilgang til fangene.

-Den svenske regjeringen stiller seg bak krigen mot terrorisme, men vi mener at den må føres med respekt for folkeretten, sier Carl-Henrik Ehrenkrona i svensk UD.

(NTB).