Høyre viser ofte til de svenske sosialdemokratene, både når det gjelder senket skatt og en sykelønnsordning der arbeidstakerne ikke får lønn under første sykedag — en såkalt karensdag, som Høyre ønsker å innføre. Men i Sverige kan sykelønnsordningen nå bli styrket.

Karensdagen ble innført da Sverige hadde borgerlig regjering i 1993, og sosialdemokratene har akseptert ordningen. Nå foreslår en arbeidsgruppe i partiet at karensdagen bør fjernes.

Flertall Dersom partikongressen i november støtter utvalgets forslag, vil det med Vänsterpartiets og Miljöpartiets stemmer være politisk flertall for dette i Sverige. Saken vil blant annet bli fremmet av den innflytelsesrike fagbevegelsen. –Det er mye mulig at dette blir vedtatt på kongressen, men det er foreløpig et åpent spørsmål. Partiledelsen har ikke tatt stilling til forslaget, men har godkjent at rapporten legges fram for kongressen, sier informasjonsmedarbeider Magnus Hedberg hos Sosialdemokratene til NTB.

Tungt utvalg Arbeidsgruppa har i sommer lagt fram rapporten "Arbeidslivets vilkår". Gruppa var nedsatt av partiledelsen, og har vært ledet av framtredende tillitsvalgte som assisterende partisekretær Agneta Gille og LOs leder Wanja Lundby-Wedin.

Økende stress og press i arbeidslivet er gruppas hovedbegrunnelse for at karensdagen bør avskaffes. Den foreslår også en rekke andre tiltak for økt trygghet i arbeidslivet.

Hver fjerde svenske arbeidstaker har ifølge rapporten problemer som er knyttet til forhold på jobben. Hver tiende kvinne og hver tjuende mann forteller om psykiske plager som følge av et tøffere arbeidsliv.

"Sykenærvær" I Sverige snakkes det om "sykenærvær" som direkte følge av karensdagen, fordi mange går småsyke på jobben for å unngå økonomiske belastninger. Dette fører i sin tur til økt langtidsfravær og bidrar til å svekke folkehelsen, mener den svenske arbeidsgruppen.

Det var tre karensdager da Sverige innførte sin sykelønnsordning etter 2. verdenskrig. Fra 1967 var det en karensdag. Denne ble fjernet under sosialdemokratisk regjering i 1987, før den ble gjeninnført i 1993.