Selv om Sverige ikke er medlem av forsvarsalliansen, vil landet likevel i løpet av kort tid bli invitert til å være med i NATOs nye utrykningsstyrke, skriver avisa.

Bakgrunnen for at alliansen vil la Sverige delta, skal være at Sverige har tatt på seg oppgaven med å lede EUs nordiske stridsgruppe.

NRF teller nesten 25.000 soldater og skal på fem dagers varsel kunne rykke ut hvor som helst i verden og løse alle typer oppdrag.

Norge har lovet å stille 400 soldater til rådighet for NRF i seks måneder fra og med årsskiftet.