Eksporten går foreløpig ikke til Norge, som ser ut til å være selvforsynt med både kompetente og arbeidsvillige skattefuter. Men både de baltiske landene og afrikanske stater som Zimbabwe og Guinea-Bissau har uttrykt sin interesse.

Utviklingsland og land i det tidligere Øst-Europa trenger kunnskap om og praktisk hjelp til å etablere moderne skattesystemer. Her kan svenskene være til hjelp, sier Gösta Wilholm i Riksskatteverkets avdeling for internasjonale konsulenttjenester. (NTB)