Justisminister Beatrice Ask får lovforslaget på sitt bord mandag, skriver flere svenske aviser.

Ifølge forslaget inntrer straffansvaret allerede når kontakten etableres på internett, når hensikten åpenbart er å treffe barnet for å utnytte det seksuelt.

Også den norske regjeringen har lagt fram et forslag som gjør det straffbart for en voksen person å avtale å møte et barn under 16 år, med hensikt å begå et seksuelt overgrep. Det er ikke noen betingelse at møtet faktisk finner sted.

Storbritannia vedtok i 2004 en lov mot såkalt «grooming», det vil si at en overgriper prøver å bygge opp et tillitsforhold til barn med sikte på senere overgrep. Den som tar slik kontakt på nettet kan straffes med opp til seks måneders fengsel. Fører kontakten til at overgrep faktisk skjer, er strafferammen ti års fengsel.