De to mennene kjørte tom for bensin, og forsøkte å stanse en annen bil for å få hjelp. Kort etter stanset en BMW med to yngre menn. Men i stedet for å hjelpe, brukte de to en pistol og en kniv til å true til seg jakker, mobiltelefoner og penger. Svenskene var på vei til Tyskland for å kjøpe bil, og hadde med seg 5.000 euro (39.500 kroner) som de ble tvunget til å gi fra seg.

Politiet innledet en større aksjon for å få fatt i ranerne, og overvåket blant annet ferjene mellom den danske havnen Rødby og Tyskland, men søndag formiddag var gjerningsmennene ennå ikke tatt.