Ti busser med 50 plasser hver er leid inn og kommer til å gå i skytteltrafikk mellom Beirut i Libanon og Aleppo i Syria. Konsulatet i Beirut og ambassaden i Damaskus forsøker å få fram flere busser.

Reisetiden beregnes til ni timer, avhengig av situasjonen på veiene. Personer med spesielle behov evakueres først, for eksempel småbarnsfamilier og gravide.

De evakuerte skal etter planen få bli en natt i Syria før de flys hjem til Sverige. Eventuell båttransport til Kypros fra Libanon ventes å komme i gang tidligst mandag