Apestudiene viser at grupper på rundt 150 individer fungerer best, lyder konklusjonen i en 67 sider lang rapport som er utarbeidet.

Om fem år regner Skatteverket med å ha 66 kontorer spredt over hele landet. Selv om det frister med sentralisering og stordrift, fins det en øvre grense for hvor stort hvert enkelt kontor bør bli.

Biologiske studer blant aper viser at det hele fort går i ball om man samler flere enn 150 individer, går det fram av rapporten om omorganiseringsplanene.

Primater

– Tallet 150 dukker hele tiden opp når det handler om størrelsen på en gruppe som har former for sosialt fellesskap. Evolusjonsbiologer har sett at primater lever i sosiale grupper av ulike størrelser, heter det i rapporten.

Ved å beregne menneskehjernens størrelse i forhold til andre primater (aper) kan man regne seg fram til den beste gruppestørrelsen for sosiale relasjoner, heter det videre.

– Ut fra denne formelen har man kommet fram til at den optimale gruppen mennesker er 147,8 personer, slår de svenske ekspertene fast.

De ansatte i etaten kan styre sin begeistring over å bli sammenlignet med aper, og stiller spørsmål ved rapportens seriøsitet.

– Kunne klart seg uten

Generaldirektør Mats Sjöstrand i Skatteverket har fått brev fra ansatte om saken, og medgir at man kanskje kunne ha spart seg for å trekke aper inn i rapporten.

– Rapporten kunne ha klart seg uten apesammenligningen, mener Sjöstrand.

– Man ville vel dekke alt og redegjøre for vitenskapen på området. Jeg har forsøkt å nå dem som har jobbet med rapporten, men uten å lykkes, så jeg har ingen forklaring, sier han.

Fagforbundet ST vil ikke kommentere skatteverkets apesammenligning, men krever en redegjørelse for konklusjonene i forslaget til framtidig organisering.

Det arbeider drøyt 10.000 personer i det svenske skattevesenet og rundt 1.350 av disse vil bli direkte rammet av den planlagte omorganiseringen.