Samenes representanter er harme over det de mener er regjeringens manglende grep om saker som retten til jakt, fiske og reinbeite og en ny bygning for det svenske sametinget. De krever dessuten fortgang i det såkalte ILO-spørsmålet.

Dette spørsmålet dreier seg om konvensjon nr. 169, som FN-organet Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedtok i 1989 og som Norge ratifiserte i 1990. Svenskene har brukt lang tid på å vurdere om de også skal godkjenne konvensjonen, som både skal sikre et lands urbefolkning likestilling med andre innbyggere og trygge deres særinteresser.

Katastrofebidrag

Sametinget i Kiruna har også krevd 43,5 millioner svenske kroner i katastrofebidrag til samiske reineiere som sliter med islagte beitemarker. – Den saken er nå under utredning, og 7. februar skal jeg reise opp for å orientere meg om situasjonen på stedet, sier sameminister Erlandsson til nyhetsbyrået TT.

Statsminister Fredrik Reinfeldts utnevning av Eskil Erlandsson til minister med ansvar for samespørsmål har også vakt reaksjoner blant samene. Erlandsson kommer nemlig fra Småland, nesten helt sør i Sverige og svært langt fra områdene der de fleste samene bor.

Noe av det første Reinfeldts regjering gjorde etter at den tiltrådte sist høst, var å be jordbruksmyndighetene gjennomgå reglene for jakt og fiske i de nordsvenske fjellene. Det vakte ramaskrik i Sametinget i Kiruna.

– Provoserende

– Provoserende, sa lederen for Sametingets presidentskap Lars Andersen Baer. Han var særlig oppbrakt over at regjeringen ikke uttrykkelig krevde at Jordbruksverket skulle rådføre seg med Sametinget eller med samiske organer på lavere nivå.

– Det var klønete, men jeg betrakter det som en nybegynnerfeil som har vakt unødig mye diskusjon. Vi må jo alltid lære opp statsrådene når det kommer en ny regjering, tilføyer Andersen Baer overfor TT.

Han medgir at Eskil Erlandsson «er jo snill», men finner det betenkelig at sameministeren er hentet fra bondeorganisasjonen LRF. Hvis en samisk reineier ble svensk landbruksminister, ville nok LRF bli rasende, sier Lars Andersen Baer.