En statlig utredningskomité krever nå mobilfrie soner for å beskytte forskning som er nødvendig for å trygge rikets sikkerhet eller av andre nasjonale hensyn. Dette kan bety at det må bygges kilometer på kilometer med gjerder rundt institusjonene der forskningen pågår.

En slik løsning vil i så fall true allemannsretten, som sikrer svenskene fri adgang til skog og mark. Innskrenkninger i allemannsretten er et politisk følsomt spørsmål, og det trekker trolig opp til bråk om utredningskomiteens forslag, som er omtalt i nyeste utgave av det svenske fagtidsskriftet Ny Teknik.

Blant de mest utsatte anleggene er romobservatoriet ved Omsala noen mil sør for Göteborg, der astronomer leter etter svake radiosignaler fra verdensrommet.

— Hvis man satte en vanlig mobiltelefon på månen, ville den avgi sterkere stråling enn signalene vi leter etter, påpeker observatoriets sjef Roy Booth.

Han understreker at kravet om gjerde i vid omkrets rundt observatoriet ikke er et forsøk på å skaffe ham og hans kolleger adgang til en privat badestrand. Gjerdet er nødvendig for at de skal få gjort jobben sin, sier Booth.

(NTB)