Siden 1990/91 har kvinnene redusert husarbeidet med i gjennomsnitt 40 minutter per dag. I den samme perioden har mennene redusert arbeidstiden i hjemmet med 20 minutter, går det frem av tallene som ble lagt frem mandag.

I praksis betyr dette at svensker flest bruker mindre tid på rydding, vasking og støvtørking enn for tolv år siden — og mindre penger. For undersøkelsen omfatter ikke bare ubetalt arbeid i eget hjem, men også betalt rengjøringsarbeid for andre.

Mye av det mannlige rengjøringsarbeidet faller inn under denne kategorien, og skjer på dagtid midt i uken. Svenske kvinners husarbeid er mer jevnt fordelt over hverdager og helgedager, viser statistikken.

Den viser også at stell av og omsorg for små barn fortsatt betyr en større omstilling i hverdagslivet for menn enn for kvinner. Kvinnene tar mesteparten av det praktiske omsorgsarbeidet, mens menn og kvinner deler likt på leken med de små, viser statistikken.

(NTB)

MINDRE RYDDING: Svensker flest bruker mindre tid på rydding, vasking og støvtørking enn for tolv år siden.