Wennerström døde i forrige uke på et aldershjem nord for Stockholm, skriver Aftonbladet.

Wennerström var oberst i det svenske flyvåpenet. Han ble arrestert i 1963 og ble året etter dømt til straffarbeid på livstid for grov spionasje for Sovjetunionen.

Da Wennerström ble arrestert, hadde han siden 1948, da han ble flyattaché i Moskva, vært fast knyttet til det sovjetiske etterretningsvesenet. Han solgte i praksis ut hele det svenske forsvaret, med særlig vekt på luftforsvarssystemene. Han kunne også fortelle russerne om Sveriges omfattende samarbeid med USA om signaletterretning, et samarbeid som var på kant med Sveriges offisielle nøytralitetspolitikk.

De skadene han påførte det svenske forsvaret ble anslått til titalls millioner kroner.

Han ble benådet i 1974, etter å ha oppført seg perfekt i fengselet, og flyttet hjem til villaen i Djursholm, der hans hustru hadde ventet hele tiden.