Sverige er i tur og orden blitt kraftig fordømt både av FNs menneskerettighetskomité, FNs torturkomité og Europarådet for at myndighetene med viten og vilje lot dette skje.

Omstendighetene rundt utleveringen er i seg selv enestående: Maskerte amerikanske og egyptiske sikkerhetsagenter sto klar på Bromma flyplass med eget CIA-fly. Etter å ha dopet dem ned, ble de så fraktet av gårde til Egypt.

Sverige har som alle siviliserte land forpliktet seg til ikke å sende mennesker tilbake til land der de risikerer å bli utsatt for tortur (FNs torturkonvensjon).

Etter to år ble El-Zari løslatt fra fengselet i Kairo uten å ha blitt tiltalt for noen som helst forbrytelse. Agiza ble først dømt til 25 års fengsel ved en militærdomstol «for å ha ledet en illegal gruppe» og for «kriminell konspirasjon». Senere ble straffen redusert til 15 års fengsel. Han sitter fortsatt innesperret.

I fjor vår innså den svenske regjeringen at det var begått stor urett mot de to egypterne, og omgjorde beslutningen om utvisning — over fem år etter det fatale feilgrepet.

Kilde: Amnesty International