Av adressen framgår det at Sigrid jobbet på kjøkkenet på aldershjemmet Åvallagården på øya Gotland i Østersjøen, meldte nyhetsbyrået TT mandag. Stempelet viser at kortet ble postlagt i Finspång, 15 mil sørvest for Stockholm.

Undersøkelser har vist at en kvinne ved navn Sigrid i sin tid var ansatt på Åvallagården, men det er så lenge siden at ingen lenger vet noe om henne. Ingen vet heller hvem Elsa var, og slett ikke hvorfor det svenske postverket brukte 50 år på å få frem kortet.