THOMAS HEINE

Mest oppsiktsvekkende er rapporten fra en komité under ledelse av Sveriges forhenværende statsminister Ingvar Carlsson, som hadde til oppgave å undersøke hva som skjedde før og under EU-toppmøtet i Göteborg i juni 2001. Omfattende demonstrasjoner og opptøyer førte til at over 100 demonstranter og politifolk ble kvestet da politiet skjøt med skarpt — og nesten 1000 demonstranter ble arrestert.

Den 800 sider lange rapporten kritiserer i skarpe vendinger at politiet ikke var bedre forberedt - tross tallrike advarsler om risikoen for opptøyer - og at samarbeidet mellom forskjellige politienheter fungert elendig. Frem for alt kritiseres politiet i Västra Götaland, som burde ha samarbeidet med Rikskriminalpolitiet og etterretningstjenesten Säpo, på samme måte som man burde ha forberedt flere tenkelige scenarier i forbindelse med EU-toppmøtet og den amerikanske president George Bush' besøk.

«De voldsomme begivenhetene i Göteborg har vist alvorlige mangler i det svenske politivesen. Både politiets utrustning og utdannelse er mangelfull og varierer mellom de forskjellige politimyndigheter. Det savnes et felles syn og en felles modell å samarbeide ut fra,» heter det i rapporten, som ble offentliggjort i går.

Konkret foreslår man et forbud mot at demonstranter maskerer seg, og politiet skal ha bedre utrustning i form av pepperspray, elpistoler, fastmonterte vannkanoner samt i visse tilfeller tåregass. Men komiteen peker også på dypere problemer.

«Et antall hendelser - drapet på Olof Palme, spionen Stig Berglings flukt, drapene ved Stureplan, Osmo Vallos død og politidrapene i Malexander - antyder at det kan finnes et grunnleggende, strukturelt problem innenfor svensk politi,» skriver komiteen.

Nesten samtidig med Göteborgrapporten har et utvalg under Europaparlamentet fremlagt en rapport der bl.a. svensk politi og fengselspersonale kritiseres for vold mot asylsøkere, flyktninger og etniske minoriteter. Dessuten blir klager over vold og andre overgrep behandlet «ekstremt langsomt» i Sverige, noe som har gjort det til et av syv EU-land der «et klima av straffrihet er har etablert seg for politi og fengselspersonale.