Bestemmelsene er en del av en plan for mangfold i politiet som har som formål å bekjempe diskriminering. Politiet ønsker ikke å utelukke noen samfunnsgrupper fra yrket.

Men det stilles likevel visse vilkår til hodebekledningen, blant annet at den skal ha en farge som passer til uniformen.

Dessuten må hodebekledningen være i samsvar med bestemmelser om sikkerhet eller arbeidsmiljø, noe som betyr at bare hjelm er godtatt dersom politiet må forberede seg på demonstrasjoner der det kan forventes steinkasting.

Modellen for de nye bestemmelsene er hentet fra britisk politi.