Pinsevennpastoren Green var tiltalt for det som på svensk omtales som hets mot folkegruppe i en preken der han gikk hardt ut mot homoseksualitet.

I prekenen 20. juli 2003 sa Green blant annet at «seksuelle abnormiteter er en dyp kreftsvulst i hele samfunnet». Han sa også at «seksuelt forvrengte mennesker kommer til og med til å voldta dyrene».

Etter at han ble tiltalt, ble pastor Green først funnet skyldig og dømt til en måneds fengsel av tingretten i Kalmar i juni i fjor. Men i Göta hovrett, som tilsvarer en norsk lagmannsrett, ble han frikjent. Nå er han altså endelig frikjent av svensk høyesterett.

– Det er meget bra at den høyeste domstolen har tatt hensyn til forsvarets og lagmannsrettens argumentasjon, sier Greens advokat Percy Bratt.

Ikke oppfordering til hat Høyesteret fastslår i sin dom at pastorens uttalelser overskrider grensen for en saklig og troverdig debatt om homoseksuelle. Åke Green har spredd disse uttalelsene i forvisnsing om at de ville bli oppfattet som krenkende, mener dommerne.

Domstolen anser likevel at en fellende dom ikke ville blitt godkjent av EU-domstolen. Flere lignende tilfeller har endt med frikjennelse i EU-domstolen, sier høyesterettsjustitiarius Johan Munck til nyhetsbyrået TT.

Ved en samlet vurdering av omstendighetene rundt Åke Greens uttalelser er det også klart at det ikke er snakk om spesielt hatfulle uttalelser. Selv om pastoren brukes uttrykk som kreftsvulst, kan ikke uttalelsene oppfattes som oppfordring til hat mot homoseksuelle, fastslår hølyesterett.

En annen grunn til at pastoren er frikjent, er at uttalelsene falt internt i menigheten. – Jeg tror ikke at det er fritt fram å komme med slike uttalelser (i mer åpne fora), sier Munck.