Offiseren har ifølge Expressen en viktig stilling i det svenske forsvaret. Etter pågripelsen gjennomførte sikkerhetspolitiet flere husransakelser, blant annet på offiserens arbeidsplass.

Politiet er meget tilbakeholdne med opplysninger i saken.

–Jeg kan bare bekrefte at en høyere militær og en 40 år gammel sivilist i dag tidlig ble tatt inn til forhør. De ble avhørt samtidig det meste av dagen, og er nå mistenkt for forsøk på utilbørlig befatning med hemmelige opplysninger. Mannen er løslatt, men mistanken består, sier en representant for påtalemyndigheten.

Han sier at det ikke er noe som tyder på at de mistenkte har arbeidet på oppdrag fra en fremmed makt.

–Nei, det har ikke vært hensikten.

NTB